จุฑามาศ ภัทรภานุกูล
ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก