หน้าแรก
ความเป็นมา
บุคลากร
RESIDENT
การเรียนการสอน
การบริการ
งานวิจัย
 
 
 
 
 
 
 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำตำแหน่งอาจารย์ ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ถึง 18 กรกฎาคม 2557

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์จำนวน 1 อัตรา

ขั้นตอนและอัตราค่าบริการตรววจดีเอ็นเอ
 
More >>
กิจกรรม
ภาพกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต ปี2556
ภาพกิจกรรมซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ปี2556
ภาพกิจกรรมสัมมนาวิจัยภาควิชาฯประจำปีครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
ภาพกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาประจำปี2556 ณ วัดถ้ำเมืองออน
ภาพกิจกรรมการแข่งขันประกวดลาบ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2556
ภาพกิจกรรมสัมมนาภาควิชาฯปี2556 หัวข้อการบริหารความเสี่ยง
ภาพกิจกรรมทำบุญภาควิชาฯ ประจำปี 2556
กิจกรรมบุคลากรร่วมถวายเทียนพรรษาประจำปี2555
กิจกรรมThe 3nd hand on workshop on writing a paper
กิจกรรมสัมมนาภาควิชาประจำปี 2555 ณ บ้านปลายดอย
ภาพการสัมมนาเชิงปฎิบัติการนิติพิษวิทยา
 
More >>
บทความ/สาระน่ารู้
รายชื่อวารสารที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
SCImago Journal Rank (SJR)-Pathol & Forensic Med 1
 
More >>
 

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 053-945432-4 โทรสาร 053-945432 ต่อ118