Visitors|ผู้เยี่ยมชม

64856
today|วันนี้today|วันนี้31

Login Form

News | ข่าวประชาสัมพันธ์

29-03-2559
ดีเอ็นเอ

ภาควิชานิติเวชศาสตร์เปิดให้บริการตรวจดีเอ็นเอ(DNA) ณ ห้องปฎิบัติการดีเอ็นเอ ชั้น5 ห้องปฎิบัติการนิติพันธุศาสตร์ อาคาร 50 ปี ทุกวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. โดยทางห้องปฎิบัติการจะปิดรับสิ่งส่งตรวจเวลา 15.30 น.ดังนั้นผู้ที่จะมาตรวจควรมาก่อน15.30 น.หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 053-934560    ขั้นตอนปฏิบัติการให้บริการผู้ขอตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมDNA ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ(DNA typing, DNA profile) เปิดบริการตรวจดังนี้ 1. การตรวจพิสูจน์ความเป็น พ่อ-แม่-ลูก (ค่าบริการตัวอย่างละ 4,800 บาท) 2. การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายบิดาเดียวกัน เช่น พี่ชาย-น้องชาย ปู่-หลาน...

Read more

Knowledge | สาระน่ารู้

11-05-2557
การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

การพิสูจน์ศพหรือชิ้นส่วนของศพว่าเป็นใครหรือของบุคคลใดนั้นเป็นการเปรียบ เทียบข้อมูลของผู้สูญหายกับข้อมูลที่พบจากศพ โดยศพที่พบอาจมาในหลายรูปแบบ เช่น ถ้าได้มาเป็นศพที่ครบถ้วนและยังไม่สลายตัวจากการเน่าการพิสูจน์อาจจะทำได้ ง่ายว่าเป็นใคร  ถ้าได้มาเป็นชิ้นส่วนที่เน่าและไม่ครบถ้วน อาจจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าเป็นของคนหรือไม่  โดยการตรวจทางรูปร่างลักษณะของกระดูกชิ้นนั้นๆ หรือการถ่าย x-rays เปรียบเทียบลักษณะกระดูก

Read more
26-11-2556
ทำไหมต้องชันสูตรพลิกศพ

การชันสูตรพลิกศพ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนตาม ป.วิ อาญา มาตรา 148 ถึงมาตรา 156 การชันสูตรพลิกศพ หมายถึง การตรวจร่างกายของผู้ตายเพื่อให้ทราบสาเหตุตายที่แท้จริง รวมถึงการตรวจชันสูตรเพื่อให้ทราบว่าผู้ตายคือใคร ป.วิ อาญา มาตรา 154 บัญญัติว่า “ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทำความเห็นเป็นหนังสือแสดงและพฤติการณ์ ที่ตาย ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนทำร้าย ให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทำผิดเท่าที่ จะทราบได้”

Read more

Services | การบริการ

21-11-2556
ตรวจดีเอ็นเอ

  หน่วยงาน สถานที่ตั้ง วัน/เวลาทำงาน หมายเลขโทรศัพท์   ห้องปฏิบัติการ นิติพันธุศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี วันราชการ 08:30-16:30 น. ปิดรับสิ่งส่งตรวจเวลา15:30 น. โทร.053-934560  โทรสาร.053-934563     ขั้นตอนปฏิบัติการให้บริการผู้ขอตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมDNA ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ(DNA typing, DNA profile) เปิดบริการตรวจดังนี้ 1. การตรวจพิสูจน์ความเป็น พ่อ-แม่-ลูก (ค่าบริการตัวอย่างละ 4,800 บาท) 2. การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายบิดาเดียวกัน เช่น พี่ชาย-น้องชาย ปู่-หลาน อา-หลาน เป็นต้น กรณีนี้ผู้รับการตรวจต้องเป็นเพศชายเท่านั้น (ค่าบริการตัวอย่างละ 8,400 บาท) 3. การตรวจความสัมพันธ์ร่วมบรรพบุรุษสายมารดาเดียวกัน เช่น...

Read more
07-08-2556
ตรวจวัตถุพยาน

บริการตรวจวัตถุพยานด้วยห้องปฏิบัติการวัตถุพยาน (Medico-legal trace evidence Investigation) หมายเหตุ รับตรวจเฉพาะศพคดีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาผ่าชันสูตรพลิกศพเท่านั้น  

Read more
07-08-2556
ห้องตรวจนิติเวช
ห้องตรวจนิติเวช

      บริการตรวจผู้ป่วยคดี (Clinical forensic medicine) ห้องตรวจผู้ป่วยคดีให้บริการตรวจ คนไข้อุบัติเหตุ คนไข้คดีต่าง ๆ ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา child abuse และออกใบรับรองแพทย์

Read more
07-08-2556
ชันสูตรพลิกศพ

บริการตรวจชันสูตรพลิกศพ (Medico-legal death investigation and Autopsy) ภาควิชานิติเวชศาสตร์รับผิดชอบให้บริการตรวจชันสูตรพลิกศพในเขตอำเภอเมือง ของจังหวัดเชียงใหม่ และรับตรวจศพส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในเขตภาคเหนือ มีการตรวจชันสูตรพลิกศพเพื่อหาเหตุตาย 

Read more
06-08-2556
ตรวจสารพิษ

บริการตรวจสารพิษและยาด้วยห้องปฏิบัติการพิษวิทยา

Read more
03-01-2556
ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง ปฏิบัติการ ภาควิชาฯ มีห้องปฏิบัติการซึ่งใช้สำหรับงานบริการวิชาชีพ งานวิจัย และการเรียนการสอนในกระบวนวิชาต่าง ๆ โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่สำคัญ เช่น Gas chromatography/ Mass spectrometer และ High performance spectrophotometer, เครื่องมือห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ 

Read more

ติดต่อเรา

ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ตึก MD ชั้น1 และ  4
โทร.053-945432 fax.053-945432 ต่อ 118