ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

 

ภาควิชาจักษุวิทยาฯ ขอแสดงความยินดีกับจักษุแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

 

งานเลี้ยงขอบคุณ Thank you Party ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด วันที่ 22 มิย. 2558

รับวุฒิบัติในงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่35 ณ เซ็นทาราแกรนด์ กทม. วันที่ 8-10 กค. 2558

 

RSS
dsc04327
Detail Download
dsc04334
Detail Download
dsc04341
Detail Download
dsc04346
Detail Download
dsc04360
Detail Download
dsc04376
Detail Download
dsc04379
Detail Download
dsc04400
Detail Download
dsc04401
Detail Download
dsc04402
Detail Download
dsc04410
Detail Download
dsc04412
Detail Download
dsc04413
Detail Download
dsc04416
Detail Download
dsc04420
Detail Download
dsc04431
Detail Download
dsc04441
Detail Download
img_7371
Detail Download
img_7372
Detail Download
img_7375
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.