ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

"Alumni Party น้องปี้ ตี้บ้านเฮา" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

 

=> คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


*** ขอขอบคุณ บริษัทแม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น ผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ heart

RSS
ree_023
Detail Download
ree_027
Detail Download
ree_044
Detail Download
ree_055
Detail Download
ree_064
Detail Download
ree_065
Detail Download
ree_069
Detail Download
ree_092
Detail Download
ree_097
Detail Download
ree_103
Detail Download
ree_106
Detail Download
ree_108
Detail Download
ree_117
Detail Download
ree_123
Detail Download
ree_189
Detail Download
ree_462
Detail Download
ree_470
Detail Download
ree_481
Detail Download
ree_548
Detail Download
ree_591
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.