ประวัติภาควิชาฯ

This is a SEO version of ประวัติภาควิชาฯ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ประวัติภาควิชาฯ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพงษ์ ดวงรัตน์ cool

เผยแพร่ พฤศจิกายน 2556 heart

FlippingBook page flip extension for Joomla.

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.