ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ข่าวสารงานของภาคฯ

Display # 
Title Hits
Special lecture "Polypoidal Choroidal Vasculopathy in Asia & in the World" by Professor Greegg T. Kokame 29
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2562 39
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2562 85
คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท 168
พ.ต.ท.เกรียงเดช สดใสกิจ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท 172
ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 261
Special lecture "Alternative Medicine in Ophthalmology" by Professor Hu Zhen 244
Special lecture "Retinal problem in systemic disease" by Dr. Richard Gieser 303
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเครื่องมือตรวจตา 495
Special lecture by Professor Neil M. Bressler 538
คุณเชษฐทวี เจริญพิทักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. 603
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม – คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนคุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท 783
คุณประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง มอบภาพพระราชบิดาให้ภาควิชาจักษุวิทยา 790
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 2560 848
งานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2560 877
สวัสดีปีใหม่ 2560 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 940
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.เกษม เสรีศิริขจร กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 1259
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท 879
นพ.ทัศพล สิงคาลวณิช มอบเครื่องมือตรวจตา 1099
รางวัล Oral presentation เรื่อง "Strategies for Effective Supervision & Support to Resident Physician" 1090
การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาภาค 10 ครั้งที่ 1/2559 854
ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ 1131
คุณ ฤทธิ์ ธีระโกเมน มอบเครื่องตรวจตา ให้ภาควิชาจักษุวิทยา 986
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2559 ภาควิชาจักษุวิทยา 852
Thank you Snowy, on behalf of Dr.Jeremy D Keenan 823
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ทันที ศรีสุขคำ กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 1091
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับรางวัลตัดต่อวีดีโอ เรื่อง อันตรายจากคอนแทคเลนส์ 835
Special lecture "Presbyopia treatment & LASIK and external eye disease" by Professor Y.Ralph Chu 997
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2558 1165
Special lecture "Minimally invasive glaucoma surgery" by Professor Robert Stamper 1091

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.