EyeCMU Run for Sight

ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

ข่าวสารงานของภาคฯ

Display # 
Title Hits
คุณอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท 54
พ.ต.ท.เกรียงเดช สดใสกิจ บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 100,000 บาท 61
ยินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 149
Special lecture "Alternative Medicine in Ophthalmology" by Professor Hu Zhen 132
Special lecture "Retinal problem in systemic disease" by Dr. Richard Gieser 202
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเครื่องมือตรวจตา 385
Special lecture by Professor Neil M. Bressler 407
คุณเชษฐทวี เจริญพิทักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 1 แสนบาท สมทบทุนมูลนิธิรพ.สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. 462
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม – คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย ผู้แทนคุณวิชิต – คุณจารุณี ชินวงศ์วรกุล มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท 608
คุณประทีป ต่ายใหญ่เที่ยง มอบภาพพระราชบิดาให้ภาควิชาจักษุวิทยา 687
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมภาควิชาฯ 723
งานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2560 774
สวัสดีปีใหม่ 2560 ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 805
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.เกษม เสรีศิริขจร กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 1086
ขอขอบพระคุณ มูลนิธิเกื้อดรุณ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท 771
นพ.ทัศพล สิงคาลวณิช มอบเครื่องมือตรวจตา 918
รางวัล Oral presentation เรื่อง "Strategies for Effective Supervision & Support to Resident Physician" 990
การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาภาค 10 ครั้งที่ 1/2559 747
ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ มอบเงินบริจาคให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ 1002
คุณ ฤทธิ์ ธีระโกเมน มอบเครื่องตรวจตา ให้ภาควิชาจักษุวิทยา 870
คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2559 ภาควิชาจักษุวิทยา 750
Thank you Snowy, on behalf of Dr.Jeremy D Keenan 715
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ทันที ศรีสุขคำ กับรางวัลการประกวดงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 999
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์ประจำบ้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับรางวัลตัดต่อวีดีโอ เรื่อง อันตรายจากคอนแทคเลนส์ 743
Special lecture "Presbyopia treatment & LASIK and external eye disease" by Professor Y.Ralph Chu 903
ภาควิชาจักษุวิทยา ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเนื่องในวันต้อหินโลก 2558 1073
Special lecture "Minimally invasive glaucoma surgery" by Professor Robert Stamper 1002
Mr.Pin Jacques บริจาคแว่นสายตาให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ 1109
การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in AMD & DME Management โดย Professor Neil M. Bressler 1207
นพ.อติคุณ คณุตม์วงศ์ บริจาคเงินให้แก่ภาควิชาจักษุวิทยาฯ 1396

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

  •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  •    เบอร์โทร : 053-935512
  •    แฟกซ์ : 053-936121
  •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.