ค่านิยม

สามัคคี มีน้ำใจ มีวินัย ร่วมใจรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (vision)

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาควิชาชั้นนำ  มีผลงานเป็นที่ยกย่องในระดับสากล เป็นที่รักและศรัทธาของปวงชน

พันธกิจ (mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางจักษุวิทยา  ให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

Core competency

1. Ability to create graduates with comprehensive professional managerial skill necessary for success in 21st century (ความสามารถในการสร้างบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยทักษะเชิงวิชาชีพและการบริหารจัดการ {ที่จำเป็นในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21}) 

2. Ability to create collaborative and multidisciplinay research to resolve local health issues with global impact (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายวิจัยแบบสหสาขาเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อโลกและภูมิภาค)

3. Providing excellent services: delivering excellent healthcare and networking (ความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ)

4. Effective networking and collaborative management (ความสามารถในการบริหารเครือข่ายและความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Member Login

คันตา ทำอย่างไรดี

คันตา ทำอย่างไรดี

โดย รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

 

        อย่างน้อยคงมีสักครั้งที่ท่านหรือคนรู้จักของท่าน  จะเอ่ยว่า"เป็นอะไรน้า....คันตาจริง ๆ"อาการคันตาเป็นอาการที่พบได้บ่อย  ซึ่งอาจมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วย  เช่น แสบตา เคืองตา ตาแดง และบางครั้งก็มีเมือกหรือขี้ตาใส ๆ  หรือข้น ๆ ออกมาด้วย

อาการเหล่านี้อาจเป็นประเดี๋ยวประด๋าวแล้วหายไป หรืออาจเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง ก็ได้ การซื้อยาบางชนิดมาหยอดเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์  อาจเป็นอันตรายถึงขั้นตาบอด

 

 

สาเหตุของอาการคันตาเกิดจากอะไรได้บ้าง 

อาการคันตาส่วนมาก  เป็นอาการแสดงของการแพ้ต่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง

เยื่อตาขาวเป็นเนื้อเยื่อที่เกิดอาการแพ้ได้ง่าย  และจะมีการอักเสบ  แดง  และคันตา

สิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดอาการแพ้ได้แก่

 

 1. ฝุ่นละออง  เกสรดอกไม้  ควันไฟ
 2. อาหารบางประเภท  เช่น  อาหารทะเล  เนื้อสัตว์  ไข่
 3. ยาต่าง ๆ ทั้งยาหยอดตา  ยารับประทาน และยาฉีด
 4. สารเคมี  เครื่องสำอาง
 5. เชื้อโรค  เช่นเชื้อแบคทีเรีย  เชื้อรา

 

 ผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการแพ้ที่เยื่อบุตา  ร่วมกับโรคแพ้ของอวัยวะอื่น  เช่น เยื่อจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ  โรคหืด เป็นต้น

 

การวินิจฉัยโรค 

        จักษุแพทย์จะช่วยวินิจฉัยได้จากการซักประวัติ  อาการ  และจากการตรวจ  ผู้ป่วยสามารถบอกแพทย์ได้ว่าตนแพ้อะไร  เนื่องจากเมื่อได้รับสิ่งที่แพ้จะทำให้มีอาการมากขึ้น

 

การรักษา

 • ควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้แพ้  โดยการสวมแว่นกันแดด  กันฝุ่น เป็นประจำ
 • ห้ามขยี้ตา  เพราะจะทำให้อาการคันเป็นมากขึ้น  และอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนจากมือที่สกปรกได้
 • ไม่ควรใช้เครื่องสำอาง  งดสูบบุหรี่  งดอาหารที่ทำให้แพ้
 • การสร้างภูมิต้านทานการแพ้  โดยฉีดสารที่แพ้เข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน  ยังไม่เป็นที่นิยม  เพราะค่าใช้จ่ายสูง และยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

 

การรักษาด้วยยา

 • ยารับประทาน  แก้อาการคัน  แก้แพ้ ตามแพทย์สั่ง
 • ยาหยอดตา  ช่วยบรรเทาอาการต่าง ๆ ได้ดี  แต่ก็ไม่ทำให้หายขาด  ตราบใดที่ร่างกายยังรับการกระตุ้นจากสิ่งที่ทำให้แพ้อยู่  ยาหยอดตามีหลายประเภท  ต่างก็มีทั้งคุณและโทษ  บางประเภทซื้อมาใช้เอง  อาจเกิดผลข้างเคียงเป็นต้อหิน ต้อกระจก  ร้ายแรงถึงขั้นตาบอดได้  ยาหยอดตาที่รักษาอาการแพ้  มีหลายกลุ่ม  ได้แก่
 1. ยาต้านฮิสตามีน  มีทั้งชนิดไม่จำเพาะ  ราคาไม่แพง  และชนิดจำเพาะซึ่งเป็นยาใหม่ ขวดละประมาณสอง ร้อยบาท
 2. ยาแก้อักเสบชนิดที่เป็นคอร์ติโคสเตียรอยด์  มักบรรเทาอาการได้ดี  แต่อาจเกิดผลข้างเคียงเป็นต้อหิน ต้อกระจกได้
 3. ยาป้องกันการแตกตัวของเซลล์  กลไกการออกฤทธิ์เพื่อป้องกันการหลั่งสารที่ทำให้เกิดอาการคัน แดง บวมของเนื้อเยื่อ  อาจต้องใช้เป็นประจำ จึงจะได้ผล
 4. ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่คอร์ติโคสเตียรอยด์  ไม่ค่อยนิยมนัก  ราคายังค่อนข้างสูง  แต่ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายแบบคอร์ติโคเสตียรอยด์
 5. ยาที่ออกฤทธิ์ได้หลายกลไก  เป็นยาใหม่  นิยมมากในต่างประเทศราคาขวดละสองสามร้อยบาท

 

อย่างไรก็ตาม  การใช้ยาเป็นเพียงการรักษาที่ปลายเหตุ  หากรู้จักป้องกันตัวเองจากสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการแพ้  ก็จะสามารถควบคุมอาการได้ดี  และการซื้อยาหยอดตาใช้เองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์  อาจทำให้เกิดอันตรายได้มากกว่าโรคที่เป็นอยู่เสียอีก  เพื่อดวงตาอันมีค่าของท่าน  โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา......

ความรู้สู่ประชาชน

กิจกรรมภาควิชาฯ

ติดต่อภาควิชา

 •    ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •    เบอร์โทร : 053-935512
 •    แฟกซ์ : 053-936121
 •    อีเมล์ :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.