Articles

การสัมนา Organization Devalopment(OD) ภาควิชาฯ ประจำปี 2561

ภาควิชาจักษุวิทยาฯ ได้จัดการสัมนา Organiztion Development (OD) ภาควิชาจักษุวิทยาฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องจุมทอง โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ วันเสาร์ร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

 

 

 

 


=> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม