Articles

นิทรรศการ วันศูนย์ดวงตาและพิธีทำบุญประจำปี 2561

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการวันศูนย์ดวงตา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 และพิธีบำเพ็ญส่วนกุศลแด่ผู้อุทิศดวงตา ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 


=> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม