Articles

ห้องตรวจสำหรับการเรียนการสอน นศพ.

 

ห้องตรวจสำหรับการเรียนการสอน นศพ.

จันทร์-ศุกร์  9.00 - 12.00 at OPD 7, 7th floor, Sripat building (ยกเว้นวันพฤหัสบดี) อาจารย์วันละ 2 ท่าน ดูรายละเอียดในตารางปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ปีที่ 5 ของแต่ละกลุ่ม

 

จันทร์ อาจารย์สาย B
อังคาร อาจารย์สาย A
พุธ อาจารย์สาย C
พฤหัส -
ศุกร์ อาจารย์สาย D