Articles

หยากไย่ และแสงฟ้าแลบ

หยากไย่ และแสงฟ้าแลบ

โดย รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา

 

เวลามองท้องฟ้าสีฟ้า  หรือมองผนังห้องแล้วเห็นเป็นจุด หรือเส้นลอยไปมาคล้ายหยากไย่  เรียกว่า "floater"    คนส่วนใหญ่จะมี floater แต่มักไม่สังเกต  นอกจากจะมีปริมาณมากขึ้น  หรือชัดขึ้น

 

ส่วนใหญ่ floater จะเป็นกระบวนการของความเสื่อมอย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ  ลักษณะจะดูคล้ายใยแมงมุม  หรือแมลงที่บินไปมา  อาจเห็นเป็นเส้นหยัก ๆ  คล้ายกับอยู่หน้าตา  ทั้งที่ความจริงแล้วอยู่ภายในลูกตา  เมื่อคนเราอายุมากขึ้น   น้ำวุ้นตาซึ่งตอนอายุน้อยจะเป็นเจลใส  ก็จะมีการหดตัว  หลุดลอกออกจากจอประสาทตา  แล้วรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ภายในตา  สิ่งที่มองเห็น  คือเงาของกลุ่มน้ำวุ้นตาที่บดบังจอประสาทตา  ซึ่งเป็นตัวรับภาพอยู่ด้านหลังลูกตา 
  
เมื่อมีการลอกตัวของน้ำวุ้นตาออกจากจอประสาทตา  วุ้นตาอาจดึงรั้งจอประสาทตาทำให้เห็นเป็นแสงคล้ายฟ้าแลบ  หรือดาวกระจาย  บางคนอาจเคยมองเห็นแล้วหากเคยถูกต่อยที่เบ้าตา  ก็จะเห็นดาวกระจายได้เช่นกัน

Floaters อาจมาบดบังการมองเห็นและรบกวนการใช้สายตาได้  โดยเฉพาะเวลาอ่านหนังสือ  อาจต้องกลอกตาขึ้น ๆ ลง ๆ เพื่อให้ floater ขยับให้พ้นจากแนวการมอง   เมื่อเวลาผ่านไป floaters จะค่อย ๆ จางหายไป  แม้ว่าจะไม่หายสนิทก็ตาม

บางกรณี  อาการที่มองเห็นหยากไย่ และแสงฟ้าแลบ  ก็สัมพันธ์กับการฉีกขาดของจอประสาทตาได้  เพราะเมื่อน้ำวุ้นตาหดตัว  และลอกออกจากจอประสาทตา  อาจดึงรั้งเอาจอประสาทตาให้ฉีกขาด  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหารุนแรงตามมา  คือจอประสาทตาลอก  เป็นเหตุให้ตาบอดได้   ดังนั้นหากท่านเห็น floaters เกิดขึ้นใหม่ ๆ หรือเห็นแสงคล้ายฟ้าแลบ  ควรพบจักษุแพทย์ทันที