Font Size

Layout

Cpanel

California State University, Fullerton 2018

วันนี้ (6 มิถุนายน 2561) ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Michele Wood, Ph.D.Associate Professor พร้อมนักศึกษาจาก California State University, Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน และ ฝึกปฏิบัติงานด้านวิจัย ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

34671476 1901122083285231 5398128181393752064 n