Font Size

Layout

Cpanel

Home

โครงการศึกษาพื้นที่นำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจากแมงกะพรุน

ศ.ดร.พญ. ลักขณา ไทยเครือ รับประกาศเกียรติคุณ จากการให้ความร่วมมือและสนับสนุนเกี่ยวกับการป้องกันแมงกะพรุนพิษ จากท่านศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ท่านกล้าณรงค์ ยุติธรรม  นายอำเภอเกาะสมุย ในงานประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาพื้นที่นำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจากแมงกะพรุน จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560  ณ หาดละไม อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 

1 3 pic-logo-201707071499417986552