Font Size

Layout

Cpanel

โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ประจำปี 2561 เรื่อง การพัฒนาภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนสู่ IWISH คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ และสวนบัวโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

12