Font Size

Layout

Cpanel

สวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2561 หน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการทำงาน ด้วยดีเสมอมา

PC290293 PC290352 PC290348 PC290350 PC290354 PC290358