Font Size

Layout

Cpanel

California State University, Fullerton USA

อาจารย์และนักศึกษาจาก California State University, Fullerton ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2017

IMG 1204 IMG 1203 IMG 1205 IMG 1202

นักศึกษาต่างชาติ ศึกษาดูงาน ณ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ

Mr.Darrick Lee นักศึกษาแพทย์จาก DMU (San fran) ประเทศ สหรัฐอเมริกา และ Mr.Yoshiji Makoto นักศึกษาแพทย์จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ได้มาฝึกปฏิบัตงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ได้ออกศึกษาดูงาน ณ สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

18052378 1466486840082093 1933719391 o

นักศึกษาแพทย์จาก DMU (San fran) ประเทศ สหรัฐอเมริกา

Mr.Darrick Lee นักศึกษาแพทย์จาก DMU (San fran) ประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้มาฝึกปฏิบัตงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ในช่วงวันที่ 10 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560 และได้เรียนรู้ที่ ชุมชนบำบัดภาคเหนือแห่งประเทศไทย TC.North (บ้านพระเมตตา) และคลินิคเวชศาสตร์ การเดินทางและการท่องเที่ยว

IMG 6190 IMG 6191 IMG 6189 IMG 6186

นักศึกษาแพทย์จาก China Medical University

นักศึกษาแพทย์จาก China Medical University จากประเทศจีน ได้มาเรียนเกี่ยวกับวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2560

17022186 217536245388610 7904300880362863972 n 16776147 1392880980776013 2084032507 o 16735747 1392881044109340 535952732 o

 

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาแพทย์จาก Gunma University ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.สต.ขัวมุง และนักศึกษาแพทย์จาก Gunma University

ประเทศญี่ปุ่น  ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบสุขภาพชุมชน ตำบล ขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Cr. Khunfah Tainkum

11 6644 88