ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม CPR 21 กรกฎาคม 2561

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 0408 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ธนู หินทอง ให้เกียรติ์กล่าวเปิดงาน และดำเนินการโดยทีมวิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.พญ.ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์, รศ.พญ.วริยา สุขุประการ, อ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี และ อ.พญ.ปรางค์มาลี ลือชารัศมี

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.med.cmu.ac.th/dept/anes/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=82:cpr-21-2561&catid=13&Itemid=101&tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId4caf3a5121