Font Size

Cpanel
ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน้าแรก

หน้าแรก

meccmu

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center for Medical Excellence, CMEx) เป็นศูนย์ทางการแพทย์ภายใต้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีจุดประสงค์ในให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการการตรวจรักษาด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงการตรวจด้วยเครื่องมือที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ยังเป็นแหล่งวิจัยทางการแพทย์เฉพาะด้านที่มีความเพียบพร้อมเพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางในการวิจัย