ภาพข่าว

          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น และนักศึกษาแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา และของคณะแพทยศาสตร์, พิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมของแพทยสภา ในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มช.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ นางสาวณัฐวดี คำโสภา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ในโอกาสได้รับรางวัลนักศึกษาแพทย์ดีเด่นในเชิงคุณธรรมของแพทยสภา ในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มช.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ ผศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปรีคลินิก ในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มช.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต ภาควิชาศัลยศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ ชั้นคลินิก ในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มช.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ผู้ประกาศข่าว รายการเรื่องเล่าเช้านี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ อสมท. กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวาริน - คุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานกรรมการ และคุณผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ณ สำนักงาน หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.หรือ Thai PBS ) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณสุภาพ คลี่ขจาย ที่ปรึกษาไทยรัฐทีวี และนายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล, คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ ผู้อำนวยการสถานีไทยรัฐทีวี เจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฎิบัติการไทยรัฐทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณสมภพ จันทร์ฟัก บรรณาธิการข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ          พระเดชพระคุณพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีพระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทารม) และลูกศิษย์ พร้อมคณะศรัทธาวัดสวนดอกร่วมสมทบทุน รวมประมาณ ๑,๓๘๕,๑๕๙.๕๐ บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณเสฏฐวุฒิ จันทร์วาววาม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการผลิตเนื้อหาและรายการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ MCOT HD กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ อสมท. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุ อสมท. กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าพบปะเยี่ยมเยือน พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ประธานกรรมการ และ นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ ผู้มีอุปการคุณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลมนารมย์ กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณประภา เหตระกูล (ศรีนวลนัด) ประธานที่ปรึกษา บริษัทดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์นิวส์ทีวี กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยม คุณพิเชษฐ์ ชูรักษ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการและบรรณาธิการข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณวีระศักดิ์ พงษ์อักษร บรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยม คุณ อติรุจ กิตติพัฒนะ ผู้ประกาศข่าว และ ผู้แทนคุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษสวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จำกัด กรุงเทพมหานครฯ          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Hiroyuki Takei และคณะนักวิจัยจาก Nippon Medical School ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อหารือกิจกรรมด้านการวิจัยร่วมกับนักวิจัยของคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระเดชพระคุณพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีพระครูสุนทร เจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ พระครูภาวนาวิรัช เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทารม) และลูกศิษย์ พร้อมคณะศรัทธาวัดสวนดอกร่วมสมทบทุน รวมประมาณ ๑,๓๘๕,๑๕๙.๕๐ – บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และอาสาสมัคร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง โดยกิจกรรมมีการแสดงดนตรี สันทนาการต่าง ๆ ร่วมเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน มอบปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอแสดงความยินดีกับศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับดีเด่นด้านนวัตกรรมการบริการ ในผลงาน “เครือข่ายสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ o­ne Stop Network” จากการคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ๓ สถาบัน ครั้งที่ ๑๙ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมศิริปันนาวิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่          นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คุณสมเพชร ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในนามวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ศรัทธาประชาชน มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๖๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พลเอกทนงศักดิ์ ตุวินันทน์ มอบเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว (กองทุน มธ.๐๔๐) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท, เพื่อศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท, เพื่อศูนย์อุบัติเหตุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          พระอาจารย์สุชิน วิมโล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงให ม่ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจัดโดยฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Emiko Suzui คณบดีคณะพยาบาลจาก Otemae University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. และ Otemae University เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณวริทธิ์ธร นาทธราดล มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) จากศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๒๐ ปี ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๔ เครื่อง มูลค่า ๗๑๐.๐๐๐.- บาท และเครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๑๘๐,๐๐๐.- บาทให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล , ศ.เกียรติคุณ พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ , รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล , รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ จากคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๒๐ ปี ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่          คุณบุษรา วัฒนชัย - คุณณรงศ์ ศรีทิพาธร มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิไตย รุ่นที่ ๕ สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สำหรับศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Professor Rose McGready จาก Nuffield Department of Medicien, University of Oxford และ Dr. Ahmar Hashmi จาก Shoklo Malaria Research Unit. พบปะเพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือการทำวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง University of Oxford และคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          แม่ชีประดับ รามบุตร - คุณกิ่งแก้ว ไทยสวัสดิ์ - คุณอัมพวัน เจริญทรัพย์ - คุณหอม ตะวัน มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๑,๓๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างคณบดี ๗ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมปรึกษาหารือด้านความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณองอาจ กิตติคุณชัย บริษัท ซันสวีน จำกัด บริจาคเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง (High Intensity Laser) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดี ร่วมแสดงความยินกับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ในโอกาสที่ก้าวสู่ปีที่ 48 โดยมี คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณสุทิน จินดาหอม หัวหน้าหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริการผ้าของหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Yan'an Hospital of Kunming City ประเทศจีน ในโอกาสที่เดินทางมาปรึกษาหารือความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. และ Yan'an Hospital of Kunming City เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการประชุมการศึกษาดูงานการแปรรูปเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ ให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจีน และทีมจากสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสุวรรณ ทองประเสริฐ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่อดูแลผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องพระหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและนักศึกษาแพทย์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่          ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรม “Advance Cardiovascula Life Support” (ACLS) สำหรับพยาบาล รุ่นที่ ๘๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นสูง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่งการกุศล “Suandok Charity Run for Life : วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอกและผู้ป่วยในภูมิภาค” พร้อมร่วมต้อนรับนักวิ่งระไกล กรุงเทพ-เชียงใหม่ 3gether : Run and Ride for Life คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานวิ่งการกุศล “Suandok Charity Run for Life : วิ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยสวนดอกและผู้ป่วยในภูมิภาค” เส้นทางวิ่ง 7.7 กิโลเมตร รอบคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยประคับประคอง ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณปรีชา - คุณกรรณรัตน์ บุณยินทุ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสาตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยติดเครื่องช่วยหายใจระยะยาว โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมวิ่งนำ Lead Running Team เตรียมความพร้อมในพิธีเปิด ๓ Gether Run and Ride for Life วิ่งปั่นปันน้ำใจ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร          พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบมนัสการเพื่อกราบเรียนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการที่จะปรับปรุงอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์อัญเชิญกระเช้าและแจกันดอกไม้พระราชทาน ให้แก่แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลนางอ่อนศรี ศรีอัมพร ครูต้นแบบประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ที่เข้ารับการรักษาอาการต้อหินที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ร้านวอร์มอัพ คาเฟ่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสิน – คุณณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล จากบริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองคลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช เป็นประธาน กล่าวเปิด การสัมมนาผู้บริหาร 6 คณะสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้าน Food and Health และ Aging Society ในพันธกิจหลัก ด้านการวิจัย ด้านการศึกษา ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และด้านบริหารจัดการทั่วไปร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตร ๓ เดือน รุ่นที่ ๑ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ งานห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีขอกราบลาสุมาอาจ๋ารย์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วิหารหลวงปู่ หมู่บ้านฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.) รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ประชุมหารือผ่านระบบ video conference เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (UniNet) ไปยังโรงพยาบาลสมทบทั้ง ๖ แห่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพด้าน tele-education และ tele-medicine สนับสนุนนโยบาย Academic/Medical Hub ของคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น M อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่