ภาพข่าว

          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้บริหารที่เข้าร่วมในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) จาก ปธพ. ๑-๔ ภาคเหนือ และ ปธพ. ๕ เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณแม่สมจิตต์ ทองเชื้อ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. และสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support ((Instructor course และ Provider course) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ ๗๙ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่ตรวจเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่อง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รักษาการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๐ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่          ศ.พญ.มาลัย มุตตารักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          มูลนิธิจงกลนีนิธิ โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ จำนวนเงินปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" ในพิธีเปิด “กิจกรรม AHA BOOM” เพื่อเตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. และ คุณชฎานันท์ ประเสริฐปั้น หัวหน้างานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ในโอกาส "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐" ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่          พระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ท่านสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ผศ.อาคม ตันตระกูล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Public Health Poster งานประชุมนานาชาติ East Asian Medical Students Conference ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "Climate Change and Medicine" (EAMSC) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Melbourne ประเทศ Australia          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบและระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานของคณะแพทยศาสตร์ สู่การเป็นส่วนงานวิชาการในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐโดยสมบูรณ์แบบ” ครั้งที่ ๑ ให้แก่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณศรีจงกล สาระพันธุ์ ประธานชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลผู้มารับบริการของจิตอาสา เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมเกษียณสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณพรพิมล ตนานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการ มอบเงินผ้าป่าสามัคคีสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน ๗๔,๗๖๑.๙๐ บาท โดยมี ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระพรหมมงคล วิ. (ทอง สิริมงคฺโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ และ อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่          พระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง (สำนักวิปัสนากัมมัฏฐานถ้ำตอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ และ อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำตอง (สำนักวิปัสนากัมมัฏฐานถ้ำตอง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐” ของคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ การแสดง และกิจกรรมอื่น ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ บริจาคทีวี ขนาด ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่ห้องตรวจเด็ก เบอร์ ๒๘ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องตรวจเด็ก เบอร์ ๒๘ ชั้น ๖ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ คุณพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่          คณะกรรมการมูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล มอบทุนการศึกษาให้แก่นายคีตา ลอมศรี และนางสาวธิดารัตน์ จินาเดช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รักษาการแทนรองคณบดี และ ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมเพื่อพัฒนาการผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจกับ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๖๐ (Mitral Valve Repair Mission Chiang Mai 2017) ให้แก่แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ด้านศัลยกรรมทรวงอกหัวใจ และหลอดเลือด เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา จากสำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ และงานประกันสังคม คลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับมอบข้าวสาร จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จาก รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งได้รับบริจาคจาก ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้สำหรับพระภิกษุ สามเณรที่จำวัดดอยสัพพัญญูแม่วาง ต. ดอนเปา อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดดอยสัพพัญญูแม่วาง ต. ดอนเปา อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่          มูลนิธิคุวานันท์ โดย มาลินพาร์ค เชียงใหม่ บริจาคเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ห้องตรวจ เบอร์ ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี อ.นพ.สุรินทร์ วรกิจพูนผล หัวหน้าหน่วยระบบหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ชั้น ๓ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้ในการปรับปรุงและจัดซื้อครุภัณฑ์ให้หอผู้ป่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ต. สารภี อ. สารภี จ. เชียงใหม่          ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ และสาขาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บริจาครถจักรยาน จำนวน ๓ คัน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อใช้สำหรับเป็นรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์จัดขึ้นให้แก่บุตร ธิดาของบุคลากรในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณสาโรจน์ - ผศ.สุนันทา รัตนาวะดี บริจาคกระเป๋าน้ำร้อนให้แก่หน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย โดยมี เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยหน่วยเคมีบำบัด รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หน่วยเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ เมธากิจตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดดอยสัพพัญญู แม่วาง ต. ดอนเปา อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่          คุณวรรณดา วังทองคำ และ คุณนารีรัตน์ จันทรมังกร ในนามคุณแม่สมศรี วังทองคำ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ รศ.ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพัก อ. หางดง จ. เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพัก อ. หางดง จ. เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ คณะการสื่อสารมวลชน มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน "เรามาออกกำลังเพื่อสุขภาพกันเถอะ" วิทยากรโดย รศ.นพ.จักกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่          พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ครูบาเจ้าทือง นาถสีโล วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมตตาให้ คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. นำหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เข้ากราบนมัสการขอพรปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่          ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “๙๙๙๙ น้อมเกล้ารำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน” ด้วยการแสดงจำลองการรับเสด็จฯ ประกอบบทเพลงในหลวงของแผ่นดิน โดยมีตัวแทนจากอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ๙ ท่าน พยาบาล ๙ ท่าน แพทย์ประจำบ้าน ๙ ท่าน และเจ้าหน้าที่ ๙ ท่าน ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่ศิลปินประพันธ์ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มช. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช.          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณสนั่น เข็มราช หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณวรวุฒิ ปฐมวรสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวี) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์เทเลวิชั่น จำกัด จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข่าวไทยรัฐ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ประธานองค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน ประจำปี ๒๕๕๙ น้อมอุทิศแด่ดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ใต้อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นำบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม “คนสวนดอก ออกกำลังกาย สลายไขมัน” โดยร่วมออกกำลังกายไปกับชมรมเต้าเต๋อ ซิ่นซี และชมรมแอโรบิกเพื่อสุขภาพชาวสวนดอก ตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกายและจิตใจ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณโชติมา อรุณรัตนา มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ทีมกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ คุณศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือไทยนิวส์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่หัวหน้าศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานพิธีเปิด งานวิ่งรักสมอง “สวนดอกมินิมาราธอน” ซึ่งจัดโดย ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คนสวนดอก ออกกำลังกาย สลายไขมัน” โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมออกกำลังกายไปกับชมรมโยคะ ชมรมลีลาศ และชมรมแอโรบิก คณะแพทยศาสตร์ ตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. และ อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) และประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ในพิธีทำบุญประจำปีของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ในสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ถนนสามล้าน อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่