ภาพข่าว

          ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้งาน กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านเด่นสะหลีเมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมงานพิธีเททองหล่อ “พระพุทธรูปหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสระเกล้าดำหัวขอพรจาก ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สระเกล้าดำหัวและขอพรจาก ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ชมรมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสระเกล้าดำหัวขอพรจาก ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระหัวหน้าภาควิชาฯ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มช. ให้การต้อนรับ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต สมาชิก สนช. และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะฯ ที่มาดำหัวเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ตามประเพณีล้านนา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บ้านพักข้างกงสุลอเมริกา อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระราชเจติยาจารย์ (ชูเกียรติ อภโย ) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารใหม่ ๘ ชั้น “ตึกแสงเดือน” โรงพยาบาลสันทราย โดยได้รับเกียรติจาก นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ เป็นประธานเปิดอาคารใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐          พระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผู้แทนโครงงานมหิดล ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๔,๘๒๖ บาท รายได้จากการจัดงานกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ สมทบทุนหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ทพ.ดร. สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๗ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผู้แทนโครงงานมหิดล ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๔,๗๒๖ บาท รายได้จากการจัดงานกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ สมทบทุนกองทุนสงเคราะห์สัตว์ ในพระอุปภัมถ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๙,๖๕๑ บาท รายได้จากการจัดงานกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ สมทบทุนราชสมาทร ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากผู้แทนโครงงานมหิดล ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๕๔,๘๒๖ บาท รายได้จากการจัดงานกิจกรรมวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จากผู้แทนโครงงานมหิดล ๖ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ คลินิก 108 คณะแพทยศาสตร์ มช.          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อประเมินการทำงานนอกเวลาของฝ่ายอำนวยการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการรับอุบัติเหตุหมู่นอกเวลา และประเมินด้านการควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หน่วยตรวจฉุกเฉิน ชั้น ๑ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด ร่วมกับ Boxx Music, Muzik Move Record และศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ซ้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรม สีสันปันอุ่น ตอน Hurt For Heart Concert เจ็บได้ใจ.. ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศล รายได้จากการบริจาคมอบให้กับ “ทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ” ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.พญ. แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล และ อ.นพ. กฤช มกรแก้วเกยูร จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Kuala Nerang Hospital ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน Management Practices ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย พ.ต.อ.โชคชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการกองกู้ภัย และสถาบันฝึกอบรมการป้องกันภัย ของรถไฟฟ้า MRT ให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พนักงานช่วยการพยาบาล หลักสูตร ๓ เดือน รุ่นที่ ๑ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ งานห้องสมุด อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีขอกราบลาสุมาอาจ๋ารย์ ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดาฯ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วิหารหลวงปู่ หมู่บ้านฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สวนดอกรวมใจ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมใจทาสีรั้วโดยรอบ ทั้ง ๓ คณะ ความยาวประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยใช้สีม่วงดอกรัก ซึ่งเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรวมพลังสามัคคีเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างสัมพันธภาพอันดีของบุคลากร และนักศึกษาและปรับทัศนียภาพที่ดีโดยรอบคณะฯ พร้อมทั้งยังได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อเป็นการสะสางทำความสะอาด และจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอยต่างๆเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณเชิดพงศ์ วิสารทานนท์ และคณะฯ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๑๕,๘๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยแบบประคับประคอง โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญครบรอบ ๔๕ ปี วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ทพ.การุณ เวโรจน์ รองคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ และงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สกอ.) รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ประชุมหารือผ่านระบบ video conference เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (UniNet) ไปยังโรงพยาบาลสมทบทั้ง ๖ แห่ง เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพด้าน tele-education และ tele-medicine สนับสนุนนโยบาย Academic/Medical Hub ของคณะฯ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ชั้น M อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการรับรองตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ และ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร          รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๔ “๑๐ TOPICS in NEUROLOGY” จัดโดยศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคทางระบบประสาท โดยนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ชโนดม เพียรกุศล นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับทุนพระราชทานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานวิจัย Implementation of Public Basic Life Support to Improve Outcomes of Patients with Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Thailand          ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐภัทร ศิริอังกุล นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับทุนพระราชทานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานวิจัย Intracellular Calcium Signaling in Response to Autonomic Modulations in Iron-Overloaded Human Ventricular Cardiomyocytes          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้บริหารที่เข้าร่วมในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) จาก ปธพ. ๑-๔ ภาคเหนือ และ ปธพ. ๕ เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Public Health Poster งานประชุมนานาชาติ East Asian Medical Students Conference ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "Climate Change and Medicine" (EAMSC) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Melbourne ประเทศ Australia          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ คุณพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานพิธีเปิด งานวิ่งรักสมอง “สวนดอกมินิมาราธอน” ซึ่งจัดโดย ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่