ภาพข่าว

          บริษัท ทีอาร์บี เซอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณดวงฤทัย เมืองวิจิตร ผู้แทนบริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร.สิริดา ยังฉิม หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภาควิชา เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ผู้ทำคุณประโยชน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บ้านพัก จ.เชียงใหม่          บริษัท ลินเด้ จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท Indochaina Health Care จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสประจำหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง สเต็มเซลล์ รักษาโรคได้จริงหรือ ในงานมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา ให้แก่ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.ดร.เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Mr. Akihiko Fujii อดีตกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และผู้บริหารจาก International Association of Tourism and Medicine ( IATM ) ประเทศญี่ปุ่น ในดอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อหารือการมีความร่วมมือในอนาคตระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ IATM เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายครบรอบวันก่อตั้งสนามกอล์ฟ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ รีสอร์ท โดยมีคุณวารินทร์ พูนศิริวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สนามกอล์ฟ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟ รีสอร์ท อ.สันทราย จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภาควิชา เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.(เชียวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นเจ้าภาพร่วมงานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บัวจันทร์ ชูวัฒนกูล ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดป่าแพ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ JICA ประกอบด้วย ICT telemedicine project, Diabetes and Rare sugar project และ Hepatitis project และมีการนำขนมไทย หม้อแกง และสาคู ทำจาก rare sugar ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ มช. มาให้ชิมด้วย เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภาควิชา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.          แพทย์หญิงธิดารัตน์ รัตนอักษรศิลป์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เรื่อง “ Chiangmai Conference on OB and GYN (CCOG 2017) ” ให้แก่สูตินรีแพทย์ และแพทย์ผู้สนใจ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณประพนธ์ สุนทรีกุลพงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ และ รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวินัย - คุณสุบงกช - คุณวิบูลย์ - คุณวิชชากร จามีกร แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภาควิชา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณาจารย์ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากภาควิชา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานคืนสู่เหย้าและมุฑิตาจิตอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ ของภาควิชาสูติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมปรึกษาหารือกับกลุ่มจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรของคณะแุพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณกฤษกมล สุภัคกนก ผู้จัดการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่ เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และคุณวนิดา ใจโฮ้ง ผู้จัดการสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะฯ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณธีร์รัฐ ปฐพีรัฐนนท์ - คุณณภัสนันท์ ธราสิริเมธีกุล บริจาคเตียงไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๖๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณชาญชัย - คุณประภาพรรณ ตั้งธรรมพูนผล บริจาคเตียงไฟฟ้าผู้ป่วย จำนวน ๒ ชุด มูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.          นายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้อำนวยการกองแผนงาน มช. แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมประกอบพิธีถวายสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) และพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ประจำปี ๒๕๖๐ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          อาจารย์ Haruno Yamada มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕,๒๔๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ครอบครัวพิศาลบุตร โดยคุณธะนิต - พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการจัดสร้างอาคารผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และ โครงการศูนย์ฟื้นสภาพคนพิการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๔ “๑๐ TOPICS in NEUROLOGY” จัดโดยศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้รับองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคทางระบบประสาท โดยนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ชโนดม เพียรกุศล นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับทุนพระราชทานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานวิจัย Implementation of Public Basic Life Support to Improve Outcomes of Patients with Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Thailand          ขอแสดงความยินดีกับ นศพ.ณัฐภัทร ศิริอังกุล นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับทุนพระราชทานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานวิจัย Intracellular Calcium Signaling in Response to Autonomic Modulations in Iron-Overloaded Human Ventricular Cardiomyocytes          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดโครงการบุคลากร (OD) ฝ่ายการพยาบาล เรื่อง องค์กรแห่งคุณธรรมและการสร้างอัตลักษณ์คนสวนดอก ๓ ประการ ให้แก่ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ. ทพ. ทะนง ฉัตรอุทัย ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ แสดงความยินดี กับ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหาร ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นำทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และพระพุทธรูปประจำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณเพ็ญสุข ตันตรานนท์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องตรวจนรีเวชเบอร์ ๓ ชั้น ๕ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผู้แทนคุณพัช ใจจุมปา มอบเงินบริจาคจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องตรวจนรีเวชเบอร์ ๓ ชั้น ๕ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น ๑๔ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องตรวจนรีเวชเบอร์ ๓ ชั้น ๕ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผู้แทนคุณเสถียร กาโน มอบเงินบริจาคจำนวน ๕,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.ดร.นพ.วีรวิทย์ ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องตรวจนรีเวชเบอร์ ๓ ชั้น ๕ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภก.จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี อาจารย์ประศูนย์วิจัย และฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจาก งานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๖ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก) รศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี          ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปะวิทยาทร หัวหน้าหน่วย Cardiac Catheterization & Electro-physiology Laboratory ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัล 2017 TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Awards ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๖ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี          ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร หัวหน้าหน่วยสรีรวิทยาระบบประสาท ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสได้รับรางวัล 2017 TRF.OHEC-Thomson Reuters Research Excellence สาขา Health Sciences ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส (สกว.) ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดอบรม เรื่อง “การวิเคราะห์อภิมาน Meta – analysis” ให้แก่อาจารย์และนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมห้องสมุด ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ “คลินิกวิจัย ครั้งที่ ๑๔” ให้แก่คณาจารย์ อาจารย์ และแพทย์ ของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชลอ – สุรพงษ์ ภาควิชาจักษุวิทยา ชั้น ๙ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลี้ยงแสดงความยินดีแด่อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล “ช้างทองคำ” และผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานปณิธานในหลวง รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลี้ยงแสดงความยินดี ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร และอาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้บริหารที่เข้าร่วมในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) จาก ปธพ. ๑-๔ ภาคเหนือ และ ปธพ. ๕ เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณแม่สมจิตต์ ทองเชื้อ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. และสมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอผู้ป่วยพิเศษ ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขัน Public Health Poster งานประชุมนานาชาติ East Asian Medical Students Conference ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ "Climate Change and Medicine" (EAMSC) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เมือง Melbourne ประเทศ Australia          ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ คุณพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค ๑ เชียงใหม่          ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “๙๙๙๙ น้อมเกล้ารำลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน” ด้วยการแสดงจำลองการรับเสด็จฯ ประกอบบทเพลงในหลวงของแผ่นดิน โดยมีตัวแทนจากอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ๙ ท่าน พยาบาล ๙ ท่าน แพทย์ประจำบ้าน ๙ ท่าน และเจ้าหน้าที่ ๙ ท่าน ร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่ศิลปินประพันธ์ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณรัตนาภรณ์ สุวคนธ์ ผู้อำนวยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มช. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มช.          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณสนั่น เข็มราช หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณวรวุฒิ ปฐมวรสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์เทเลวิชั่น จำกัด (วีทีวี) เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนต์เทเลวิชั่น จำกัด จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐ ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข่าวไทยรัฐ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ คุณสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือไทยนิวส์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ รักษาการแทน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่หัวหน้าศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๗ เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานพิธีเปิด งานวิ่งรักสมอง “สวนดอกมินิมาราธอน” ซึ่งจัดโดย ศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และตระหนักเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คนสวนดอก ออกกำลังกาย สลายไขมัน” โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมออกกำลังกายไปกับชมรมโยคะ ชมรมลีลาศ และชมรมแอโรบิก คณะแพทยศาสตร์ ตามนโยบายของทางรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ร่างกายและจิตใจ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ สนามฟุตบอลคณะแพทยศาสตร์ มช.          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ญาติผู้ป่วย ร้านค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๑ เดือน แห่งการเสด็จสวรรคต ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสวนดอกพาร์ค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ. พญ. ประภาพร สู่ประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์ นายแพทย์ รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiac Life Support” รุ่นที่ ๗๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปริมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ๒๕๕๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๖,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาคุณ รวมทั้งถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี และ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๕๗ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ วัดพระธาตุดงสีมา เพื่อนำปัจจัยต่อเติมสร้างวิหาร โบสถ์ และกำแพงวัด เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่