ภาพข่าว

          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการาจเชลล์ (Garage Sale) ในโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่          ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ณ บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ ดร อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับรางวัล 2016 young scientist award จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พยาบาล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          บริษัท เอส.บี.แล็บ. จำกัด โดย รศ.นพ.สำเริง รางแดง บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า ๒๔,๐๐๐ บาท ให้แก่หน่วยตรวจที่ ๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คุณทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจที่ ๑ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยตรวจที่ ๑ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัวลายการเกษตร มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละคร เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ศิลปินดารา ผู้กำกับละครพร้อมทีมงานเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาหางดง ๒ จัดโครงการ ทำดีเพื่อชุมชน มอบเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          มช.รหัส ๐๘ ร่วมกับ มูลนิธิของขวัญเพื่อชีวิต (ม.ข.ช.) บริจาคที่นอนลม จำนวน ๑๗ ชุด มูลค่า ๑๐๒,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาย ชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง “Advance Cardiovascular Life Support” รุ่นที่ ๗๖ สำหรับพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวันทนีย์ บุญกิตติธนกร พร้อมครอบครัว บริจาครถเข็นแบบพับได้ จำนวน ๘ คัน รวมมูลค่า ๒๓,๖๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสมภพ - คุณวันทนา ณ ลำพูน มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาล , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพยาบาล และการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภญ.นงเยาว์ มัทนพันธ์ หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์และเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ จาก Faculty of Pharmacy, Institute of Technology Bandung ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมห้องจ่ายยาเบอร์ ๓๐ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณภัควรินทร์ วัฒน์ชัยวรางกูล และคณะฯ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณศิริพร พรพุทธษา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมสื่อสารนโยบายสหสาขาวิชาชีพ เรื่อง “การบริหารจัดการยากลุ่มความเสี่ยงสูงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” ให้แก่พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดปันเส่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙          ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เดินรณรงค์รับบริจาคเงินและสิ่งของจากหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อนำไปสมทบในโครงการ “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่          คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาภาค ๑๐ ของศูนย์ดวงตา ภาค ๑๐ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือการดำเนินงานกิจกรรมด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสิน – คุณณัฐสุรีย์ จินดารัตนวรกุล จากบริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนพัฒนาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองคลินิก ๑๐๘ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ "คุยกับหมอสวนดอก" ตอน "ไวรัสซิกา" วิทยากรโดย รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย , นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค , รศ.ดร.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงาน “โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไอพีดี” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice : GCP” สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่ทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่ Miss Lauren Elizabeth Wilburn จาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร (UK) ที่มาฝึกอบรมการวิจัยด้าน Biomedical Sciences ที่ห้องปฎิบัติการวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญครบรอบ ๓๔ ปี การก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ถนอมพันธ์ เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวให้โอวาท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทนมูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่          ผศ.พญ.ไพลิน คงมีผล หัวหน้าหน่วยแมมโมแกรม ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมห้องตรวจแมมโมแกรม หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม ภาควิชารังสีวิทยา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องตรวจแมมโมแกรม ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ มรณะภาพครบรอบ ๓๑ ปี และหลวงปู่หนู สุจิตโต มรณะภาพครบรอบ ๑๑ ปี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปรับเปลี่ยนชื่อหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โดยหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ๑ (PICU ๑) ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมโรคหัวใจ (PCICU : Pediatric Cardiac Intensive Care Unit) ซึ่งจะรับผู้ป่วยเด็กอาการหนักโรคหัวใจ และหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม ๒ (PICU ๒) ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม (PICU : Pediatric Intensive Care Unit) ซึ่งจะรับผู้ป่วยเด็กอาการหนักทุกระบบยกเว้นโรคหัวใจ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณอรุณวรรณ ศรีคำมูล หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๙ เล่ม เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมกันอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนราชสมาทร และทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค “๑๗th HA Northern Regional Forum : คุณภาพในทุกลมหายใจ” ครั้งที่ ๑๗ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก จุดประกายแนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกภาพ รายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน “ภาวะลมแดด” วิทยากรโดย อาจารย์ นพ. อดิศักดิ์ กิตติสาเรศ อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือและศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ที่ปรึกษา สวทช. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ The 14 th International Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยในด้านพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจในโรคเมตาบอลิคซินโดรม ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้พรแก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร ในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สักการะไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้พระพุทธรูปประจำคณะ รูปหล่อหลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบงานปรับปรุงห้องพิเศษเฉลิมพระบารมี ชั้น ๑๐ และ ชั้น ๙ บางส่วน จาก คุณวินัย และคุณสุบงกช จามีกร พร้อมด้วยครอบครัว มูลค่า ๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศาสตราจารย์คลินิก นพ. วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Professor Dr. Khin Mg Lwin, Rector of University of Medicine, Mandalay ประเทศเมียนมาร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ในโอกาสมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร มอบเครื่องตรวจตา (Slit Lamp) จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐ บาท ให้ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยทางจักษุวิทยา โดยมี รศ.นพ.วินัย ชัยดรุน หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รับมอบ ณ ลอนดอนสตรีท ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่