ภาพข่าว

          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗          ผู้แทน บริษัท รัน เทรลเลอร์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Caregiver’s training program for elderly people) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ “Imagination for quality” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๔,๖๔๗.๗๔ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษเรื่อง จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ “Imagination for quality” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในงานประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ คุยกับหมอสวนดอก ตอน "การรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์" วิทยากรโดย อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ รศ.พญ.นพมาศ โรจนเสถียร หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ หัวน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง "การคัดกรองและป้องกันการเกิดมะเร็ง" ให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจฟัง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ได้จัดโครงการฝึกการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน ในวันที่ ๑๕–๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านได้ฝึกทำการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฝึกการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ          อ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำทีมบาสเก็ตบอลคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ และได้ครองแชมป์บาสเก็ตบอล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยชนะทีมบาสเก็ตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามบาสเก็ตบอลข้างหอนาฬิกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม เนื่องใน "วันเบาหวานโลก" ให้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานและประชาชนที่สนใจ โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ครูบาเจ้าประเสริฐ ปวโร เจ้าอาวาสวัดหนองปลามัน ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.          ครูบาคำแสง ธรรมะปัชโชโต เจ้าอาวาสวัดหลวงก่อข่อย เมืองยอง ประเทศเมียร์ม่า มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ อาคารสงฆ์อาพาธสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.          ภาควิชาจักษุวิทยา จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Update in AMD and DME Management โดยวิทยากรรับเชิญ Professor Neil M. Bressler (Chief of Retina Division, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, Baltimore, USA) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          Professor Neil M. Bressler, Chief of Retina Division, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, Baltimore, USA พร้อมด้วย อ.พญ.วรพร ชัยกิจมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา เข้าพบรศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย Professor Neil M. Bressler ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง Update in AMD and DME Management ให้แก่จักษุแพทย์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้บริหารจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมคลินิก 108 และหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้บริการแกผู้ป่วยประกันสังคม ผู้ป่วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ป่วย VIP และศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนผู้ป่วยชำระเงินสด รวมถึงการเปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้กับผู้ประกันตนโดยไม่เสียส่วนเกิน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ คลินิก 108 และหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุประทีป – คุณสมสมัย ยิ่งสมสุข มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยชั้น ๑๑ อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับพยาบาล จาก Kunming Municipal Hospital of Traditional Chinese Medicine , Kunming Yunnan , China ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน International Short course Training: Nursing Quality Management and Clinical Practice ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Yoshinobu Eishi และคณะจาก Tokyo Medical and Dental University (TMDU) ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณประสงค์ - คุณพรรณี พัวพรสวรรค์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ...เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บ้านพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          หน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนอัคคีภัยหน่วยบริการผ้า ให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่น ๕๓ มอบเงินบริจาคและพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑,๑๖๙,๕๕๓ บาท ให้แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๕ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๕ งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเชิญเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณฝั่งตรงข้ามลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          มูลนิธิ กวนอิมธรรมทาน มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ มูลนิธิ กวนอิมธรรมทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณสวัสดิ์ เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด Showroom รูปโฉมใหม่ในชื่องาน “Welcome SUKSAWAD @ Home : New idea, New design” ของบริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด โดยมี คุณสวัสดิ์ เจริญสุข กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณนิภา ภู่ปะวะโรทัย หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬากรณ์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานในหอผู้ป่วย Stroke Unit งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม Stroke Unit ชั้น ๙ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินกับ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ในโอกาสที่เปิด Showroom รูปโฉมใหม่ในชื่องาน “Welcome SUKSAWAD @ Home : New idea, New design” โดยมี คุณจารุวรรณ ณ ลำปาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญล่องสะเปา ป๋าเวณีเก่าจาวล้านนา ประจำปี ๒๕๕๗ ของคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณียี่เป็ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนโดยทั่วไปที่ได้ร่วมทำบุญปัดเคราะห์ สะเดาะภัยต่าง ๆ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันเก่าแก่ของชาวล้านนา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น ๑ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวิจิตรา นิลจรูญ ผู้แทนบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คุณรวิณัฎฐ์ จิตรดาอ่อนน้อม หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องหน่วยพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์อาพธสุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๗ อายุรศาสตร์เชียงใหม่ Mess 2014 พร้อมทั้งบรรยายปาฐกถา ชาญ สถาปนกุล เรื่อง International Medical School ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจฟัง เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อบริการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสุนทรินทร์ จึงแสงสถิตย์พร พร้อมด้วยครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “เครือข่ายความร่วมมือเพื่อแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่” ให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ให้สมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๒ (MES 2) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพยาบาลจีนจาก Kunming Medical Hospital of Traditional Chinese Medicine ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบประกันคุณภาพทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ผู้มีอุปการคุณแก่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณกรรวี เมธังกูร และคุณธีรนุช ฉายสวัสดิ์ ผู้แทนมูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นพ.ศุภเดช สุจริตรักษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          กรมชลประทาน โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรายการโทรทัศน์สวนดอกร้อยดวงใจ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดรายการโทรทัศน์ “สวนดอกร้อยดวงใจ....เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ กรุงเทพมหานคร ไปแล้วนั้น เพื่อสรุปผลการจัดงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณแม่ลมาย แสงสุวรรณ(จิตรักษ์) อายุ ๗๗ ปี มารดา พันเอก(พิเศษ)นเรศร์ จิตรักษ์ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗          รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อนุกรรมการบริหารแพทยสภา เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง “มอง ASEAN แบบนักศึกษาแพทย์” ให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟัง ในการประชุมวิชาการพุธบ่าย ดำเนินการอภิปรายโดย ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ยางนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านข้างสนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่ผู้มีอุปการคุณสูงสุดแก่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้แก่ คุณวรนุช เลาหวัฒน์ , คุณเพ็ญศรี มีกลิ่นหอม , คุณดุษณี พลอยมีค่า และ คุณวีระยุทธ์ เมธากิจตระกูล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัล และทุน เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ และทุน “คุณแม่กิ้มหน้อย นันทจิต” เพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ ๕๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวีระยุทธ์ – คุณทองอยู่ เมธากิจตระกูล มอบเงินบริจาคจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.บุญสม ชัยมงคล และ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ เชียงแสนสิงห์ ๓ รุ่น ๕๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ลานจอดรถด้านทิศใต้อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ ผศ.นพ.เธียรไชย ภัทรสกุลชัย หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ ครบวาระ และให้การช่วยเหลือคณะแพทยศาสตร์ด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำองค์กฐินสามัคคีของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกับองค์กฐินทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทอดถวายวัดฝายหิน ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดฝายหิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ พร้อมคณะฯ ในนามห้องโหรเพื่อการกุศลมหิดล ๕๗ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๕๕๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณเอเลน เบซอง มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านพักรับรอง หมู่บ้านศิริวัฒนานิเวศน์ จ.เชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่