ภาพข่าว

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจเชียงแสนสิงห์ ๓ และเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย รุ่น ๕๕ ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะแพทยศาสตร์ มช. และจัดเป็นโอกาสของการเฉลิมฉลองวิหารหลวงพ่อทันใจ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๔ - วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วิหารหลวงพ่อทันใจ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่          คุณวันทนีย์ บุญกิตติธนกร – คุณวิเชียร – คุณเกษมณี ไชยา บริจาครถเข็นผู้ป่วยพับได้ จำนวน ๓ คัน มูลค่ารวม ๘,๒๕๐.- บาท และมอบเงินบริจาคจำนวน ๓,๐๐๐ บาท สมทบทุนจัดซื้อโลงศพผู้ป่วยอนาถา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์แพทย์จาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เข้าสังเกตการปฏิบัติงานของแพทย์ในสายงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมและบูรณะกำแพงประวัติศาสตร์ของ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ โดยมี ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณกิจ – ดร.เกศจี เม่งอำพัน และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องตรวจและวิเคราะห์สภาพการนอนหลับ จำนวน ๑ ชุด ให้แก่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณแม่ดำ ยอดคำปา มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอผู้ป่วยพิเศษสุจิณโณ ชั้น ๑๓ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Stritzl สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พรรค CDU และกรรมธิการด้านสาธารณสุข รัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเบอร์ลิน และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข การให้บริการและการดำเนินงานของศูนย์ศรีพัฒน์ การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการผู้บริหารฝ่ายวิชาการพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจระบบวิธีการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๒ และให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและคณะฯ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ นำเทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสมโภชในพิธีหล่อเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ชมรมหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย...คุณบุญเลิศแก้วใส ประธานชมรมฯ นำสมาชิกถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพระยืน วัดต้นแก้ว และวัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙กรกฎาคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ อาจารย์ประจำหน่วยโรคหูและฐานกะโหลก ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคเวียนหัวบ้านหมุน ในรายการโทรทัศน์ มองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ โดยมี คุณธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะทำงานพัฒนามาตรฐานการรับรองและแนวทางการประเมินสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมดูงานและตรวจรับรองสถานพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมอง และการประเมินคุณภาพหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์ตติยภูมิอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ในพิธีพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ แด่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ และหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗ จาก สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา          ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และหลักการทำงานของระบบซักผ้า อบผ้า อัตโนมัติ” ให้แก่บุคลากรของหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ งานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่อง “เชื้อจุลชีพก่อโรคในคนที่พบบ่อยและการป้องกัน” ครั้งที่ ๑๔ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมและประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โครงการการจัดประชาพิจารณ์การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ โดยมีคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลสมทบ โรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคเหนือ ผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม Adavance Cardiac Life Support (ACLS) สำหรับพยาบาลในงานวิกฤต สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รุ่นที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีโรงพยาบาลสมทบ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารหลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประเมิน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          พล เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัล UN Public Service Awards รับฟังการบรรยายสรุปจาก รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รางวัลชนะเลิศสาขา Improving the delivery of services ผลงาน Improving Publice Medical Care Service through Collaborative Networks (การพัฒนาบริการทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ)ในปี ๒๕๕๒ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล          รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.ถนอมพันธ์ เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม Pediatric Adavance Life Support (PALS) สำหรับแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวน สุจิณโณ มรณะภาพครบรอบ ๓๐ ปี และหลวงปู่หนู สุจิตโต มรณะภาพครบรอบ ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่          คุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ - คุณวิลาวัณย์ เศวตเศรนี มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจภาคเหนือ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.พญ.แรกขวัญ สิทธิวางค์กูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องตรวจพิเศษเด็ก ๑ ชั้น ๖ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผู้แทน รศ.ดร.คมฤกต เล็กสกุล บริจาคเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ หลัง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ศ.นพ.คม สุคนธสสรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพัก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยรุนแรงภายในโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือชีวิตและการขนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม Adavance Cardiac Life Support (ACLS) สำหรับแพทย์และพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลกรุงเทพ – เชียงใหม่ รุ่นที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เรื่อง “เชื้อจุลชีพก่อโรคในคนที่พบบ่อยและการป้องกัน” ครั้งที่ ๑๔ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเสริมและประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวิรัตน์ ลิ้มศักดากุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่