ภาพข่าว

          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ในนามคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี โดยมี ศ. เกียรติคุณ นพ. สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอแสดงความยินดีกับ ดร.หรรษา เทียนทอง ในโอกาสได้รับรางวัล บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 สาขาด้านบริหารดีเด่น คุณศิริลักษณ์ ศิริปัญญวัฒน์ ด้านวิชาชีพดีเด่น คุณสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ ด้านบริการดีเด่น คุณณรงค์รัตน์ สวัสดิการนนท์ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น โดยได้รับมอบจากคุณบุญเลิศ แก้วใส ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณภาณีและคุณกรเอก ศรีทิพาธร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.ในมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณอรนันท์ อังกสิทธิ์ ผู้แทนโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จำนวน 20,000 บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร (พระครูวิบูลย์ธรรมกิจ) วัดป่าปางกึ๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพร เนื่องในโอกาส ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ล้านนาประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพร เนื่องในโอกาส ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ล้านนาประจำปี 2561เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ขอเชิญติดตามรับชมรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “เตือนไว้ป้องกันภัย วิกฤตหมอกควัน” วิทยากรโดย ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และอาจารย์แพทย์หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT ติดตามรับชมได้ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 15.30 - 16.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่          พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพร เนื่องในโอกาส ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ล้านนาประจำปี 2561เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระเดชพระคุณ พระธรรมเสนา เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวง โปรดเมตตาให้ ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กราบนมัสการขอพร เนื่องในโอกาส ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ล้านนาประจำปี 2561เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          "โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เพื่อสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดนิทรรศการสัปดาห์รณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และจัดเสวนาเรื่อง "คลอดก่อนกำหนดป้องกันและดูแลอย่างไร" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องฝากครรภ์ ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรมเทศนาทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) เรื่อง " เจ็บป่วยอย่างไร ใจไม่ทุกข์ " ซึ่งจัดโดย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ งานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดปราสาท บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม่          อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และ คุณสุรีพรย์ กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณะฯเข้าร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และร่วมหารือแนวทางการรับนักศึกษา การปฎิรูปหลักสูตร และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย อ.นพ.สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช ประธานกรรมการองค์กรแพทย์เชียงใหม่ เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนภาควิชาจักษุวิทยา โดยมี รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ 2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผู้แทนคุณพรพรรณ เริงเสรีย์ มอบเงินบริจาค​จำนวน 50,000บาท สมทบทุนมูลนิธิ​โรงพยาบาล​สวนดอก เพื่อสนับสนุนศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง​ โดยมี ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์​วรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสต​ร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน​ 2561 ณ ห้องประชุม​บุญ​สม​ มาร์ติน​ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.นพ.นเรนท์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช.นำโดย รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ​ ดร.หรรษา​ เทียนทอง รองผู้อำนวยการ​ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมขบวนแห่พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของชาวล้านนาสืบไป เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 จ.เชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “โรคลมแดด ” วิทยากรโดย อ.นพ.ชญาศักดิ์ วันทนียวงค์ อาจารย์ประจำศูนย์โรคสมองภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่          คุณอภิสิทธิ์ ณ ลำปาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทำดี ดีไซน์ จำกัด มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท ให้แก่ หน่วยคลอด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณวิภารัตน์ อุ่นอารมย์ หัวหน้าหน่วยคลอด รับมอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ หน่วยคลอด ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.มอบประกาศนียบัตรให้แก่ Dr. Ronald Pakasi, Fatmawati Hospital, Jakarta จากประเทศอินโดนีเซีย ที่สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานและทักษะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณจันทร์ทอแสง สุทัศน์ ณ อยุธยา เป็นผู้แทนผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000.- บาท ให้แก่หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนค่ายากดภูมิป้องกันการปฎิเสธไตในผู้ป่วยยากไร้ขาดแคลนเงินค่ายา โดยมี อ.นพ.ดิเรก บรรณจักร์ หัวหน้าหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ หน่วยเปลี่ยนไตและไตเทียม ชั้น 10 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          พระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรและสวัสดีปี๋ใหม่เมือง 2561 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม่          พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรและสวัสดีปี๋ใหม่เมือง 2561 เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่          คุณสุรีย์พร กิจหรารักษ์ เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช เป็นผู้แทนคณะฯ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณกิ่งแก้ว วิบุลสันติ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.และผู้ล่วงลับที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่อง "การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกล่าวรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มี รศ.พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ และเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางการป้องกันฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่เด็กหญิงสุจินตนา เทวตา ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา โดยมี อ.พญ.กนกกาญจน์ สันกลกิจ และ อ.นพ.สนิท เรืองรองรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 4 ชั้น 6 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "ชาวเชียงใหม่ กับ ปัญหาหมอกควัน" คณะแพทยศาสตร์ มช.โดย ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อ.นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมบรรยายในห้วข้อเรื่อง "PM 2.5 / PM 10 กับร่างกายมนุษย์ และการป้องกัน" ดำเนินรายการโดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ทำพิธีเปิด " ห้องประชุมบุญสม ชัยมงคล" เพื่อเป็นเกียรติแก่ปูชนียาจารย์ของภาควิชาฯ โดยมี ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมบุญสม ชัยมงคล ชั้น 5 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คณะศิษยานุศิษย์ พระเทพวิสุทธิคุณ (กุศล คนฺธวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่, อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม จ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในนามพระเทพวิสุทธิคุณ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 100,000 บาท โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ซึ่งพระองค์ได้เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ทั้งยังเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ มช.โดย รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีฯพร้อมหัวหน้างานเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน “ภัยแอบแฝงและความสำคัญของการตรวจสุขภาพ” วิทยากรโดย อ.พญ.เคียงญาดา ยาคล้าย อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ประจำคลินิกตรวจสุขภาพ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพนารัตน์ ม่วงปัด จากฝ่ายรายการของ NBT เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่          คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม การตรวจติดตามผลการดำเนินงานในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานในพื้นที่ และหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อม คณาจารย์และบุคลากรของโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณณัฐพล จุฬางกูร มอบเงินบริจาคจำนวน 734,000.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยประคับประคอง โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคณะผู้บริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ ประจำปี 2561 เพื่อประเมินการทำงานนอกเวลาราชการ ของฝ่ายอำนวยการและหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับอุบัติเหตุหมู่ ที่จำลองสถานการณ์ เกิดเหตุนอกเวลาราชการ เพื่อประเมินด้านการควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน และ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ อ.นพ. ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมบัญชาการการซ้อมแผนในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ บริเวณห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีขอสุมาอาจ๋ารย์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะแพทยศาสตร์ มช.เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณะฯ มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่บุคลากร นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านของคณะฯกว่า 7,000 คน เพื่อไว้ใช้ป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน โอกาสเดียวกันนี้ ได้ให้ความรู้เรื่องภาวะหมอกควันและการป้องกันตนเอง ร่วมกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. แก่สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมทำข่าว ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการ โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า และคณะ ในโอกาสเข้าหารือเรื่องการก่อสร้างที่พักเพื่อผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่มีที่พักในระหว่างการรักษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000.- บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ. คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ วิหารหลวง หลวงปู่ หมู่บ้าน ฮิมม่า เพรสทีจ ลิฟวิ่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่          เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จ - พระบรมราชชนนี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จัดให้มีพิธีถวายพานพุ่มสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะแพทยศาสตร์ มช.โดย ศ.พญ.เบญจลักษณ์ มณีทอน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาพร้อมคณะ เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่          จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ในโอกาสวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่ง ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ 31 มีนาคม 2330 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็น "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ "วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ทั้งกำหนดให้เป็นวันข้าราชการ พลเรือน ประจำปี 2561คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมในพิธี ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณวัชรา จีรประภาพงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วัดสันป่าข่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ Town Hall Meeting " คณบดีพบคนสวนดอก " พร้อมกับเป็นผู้ดำเนินรายการ การให้ความรู้เรื่องภาวะหมอกควัน และวิธีป้องกันตัวเราเอง โดยมี ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และอาจารย์ประจำ หน่วยวิชาโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้ ภาควิชา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ มช.ครบรอบ 54 ปี และพิธีเปิดศูนย์ Herbal and Holistic Medicine โดยมี รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.          ศ.พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ ประธานจัดงาน The 13th International Conference of the Asian Clinical Oncology Society (ACOS 2018) พร้อมคณะผู้จัด มอบเงินบริจาค จำนวน 141,375.62 บาท สมทบทุนนักศึกษาแพทย์ เพื่อการศึกษา และสมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า 1 อีกจำนวน 1,000,000 บาท คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งจัดจำหน่ายให้บุคลากรคณะฯและผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองอย่างแพร่หลายในช่วงประเพณีปีใหม่เมือง โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงอำลาแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่จะจบการฝึกปฏิบัติงานและฝึกอบรม ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มช. ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มช.          คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด งานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill เปิดตัวโครงการแรก ที่ภาคเหนือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่          ทีมงาน " จากนักวิ่งปันน้ำใจ สู่การสอนปั๊มหัวใจ ให้เพื่อนๆนักวิ่ง ( 3gether CPR for Runners ) " โดยคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ( ACLS CMU ) สอนการกู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน (Basic CPR) สอนการปั้มหัวใจ อย่างถูกวิธีใน 10 นาที พร้อมบอร์ดความรู้ดังกล่าว ให้แก่นักวิ่งที่เข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ด้วยเวลาจำกัด ก่อนนำส่งโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่          คุณพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในนามกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มอบเงิน รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 220,000 บาท โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก รับมอบ ทั้งนี้คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมในการรับมอบครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่          ทีม BIKE AED (แพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ด้วยจักรยาน พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ Automated External Defibrillator: AED) โดยคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ( ACLS CMU ) ติดตามนักวิ่งในระยะใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือได้ทันที แก่นักวิ่งที่เข้าร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill โดยสามารถช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ด้วยเวลาจำกัด ก่อนนำส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมมอบรางวัลการแข่งขันให้แก่นักวิ่ง ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run by Dutch Mill ซึ่งนำเงิน รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่          คุณแม่มาลี และ คุณกาญจนา สุระ บริจาคถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด มูลค่า 35,000.- บาท ให้แก่ธนาคารอุปกรณ์ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องธนาคารอุปกรณ์ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีทำบุญทอดกฐินคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อนำปัจจัยไปสร้างกุฏิสำหรับพระสงฆ์ของวัดพระธาตุดงสีมา ที่ครูบาเทือง นาถสีโลได้ปฏิสังขรณ์ขึ้น เพื่อให้ศรัทธาญาติโยมในบริเวณใกล้เคียงได้มีสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดงสีมา ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดแยกขยะ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการฯ เรื่องจำนวน และเตรียมการในการเบิกถังขยะสำหรับวางในบริเวณต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ของคณะฯและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.และ ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Dr. Bounthome Samountry, MD, Vice Rector, University of Health Sciences และคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสที่มาเยี่ยมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๘๐๑ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          คุณไพรัช และ คุณภาณินี อำมฤตโชติ พร้อมครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          หลวงพ่อสุชิน วิมโล เจ้าอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารสงฆ์สุจิตโต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.          รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดหอผู้ป่วยพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจระยะยาว (Ventilator Dependent Unit : VDU) ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาว สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพการหายใจ การดูแลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ส่งเสริมให้ญาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โดยมี ศ.คลินิค พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์อาวุโสพร้อมด้วย คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หอผู้ป่วย VDU ชั้น 5 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และอายุงาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่ แสดงความขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ มช.มีผู้เกษียณอายุราชการ จากภาควิชา ฝ่ายและงานต่างๆจำนวน ๑๕๗ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.          อ.จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะโหรพยากรณ์จิตอาสา จัดกิจกรรมห้องโหรเพื่อการกุศล มหิดล'๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รายได้สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.          ทุน “บูชาพระคุณบรรพชนสกุล ก่อเจริญชัย” โดยคุณอรรณพ ก่อเจริญชัย และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.ทพ.ทะนง - ผศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๒,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. และสมทบทุนราชสมาทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ผศ.นพ.ศุภชัย - พญ.จุรีย์ เชื้อรัตนพงษ์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ศ. นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ศ. นพ. ณรงค์ มณีทอน ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณ ผศ. นพ. บริบูรณ์ เชนธนากิจ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบวาระระหว่างวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ. นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณบุญเลิศ แก้วใส หัวหน้างานอาคารสถานที่ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( วาระบริหารระหว่าง สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงสิงหาคม ๒๕๖๓ ) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์แพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ E-posters จากผลงานที่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ สอนวิชาการช่วยชีวิต ( CPR )ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ในการประชุม AMEE ๒๐๑๗ ( An International Association For Medical Education ) เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่