ภาพข่าว

          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแพทย์ก่อนขึ้นชั้นปี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยายชั้น ๔ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์ "มองเมืองเหนือ" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "สูงวัยสุขใจในเชียงใหม่" ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่          ดร.หรรษา เทียนทอง รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล การพัฒนาระบบบริหารทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมปราณีต สวัสดิ์รักษา ชั้น ๘ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสมทบทุนปิดทองพระเจดีย์วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างบูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.หนึ่ง เอกมหาชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “เล่น Social อย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข” ให้แก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ฟัง วิทยากรโดย อาจารย์ชนัฐ เกิดประดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social Network เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมวิปัสสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ วัดห้วยส้ม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ มูลค่า 850,000.- บาท จากมูลนิธิครอบครัวข่าว ๓ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๓ อสมท. จากเงินบริจาคผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยมี รศ.พญ.มลฤดี เอกมหาชัย หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา และ รศ.นงลักษณ์ วิลาสเดชานนท์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องวินิจฉัยหมายเลข ๓๘ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงพยาบาล People Hospital of Lijiang City ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามบันทึกความตกลง การให้ความรู้ การฝึกอบรมแก่บุคลากร ระหว่างวันที่ ๘-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ People Hospital of Lijiang City ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน          คุณมิ่ง – คุณอัมพา แสงรัตน์วัชรา ร้านหมินเฉิน เฟอร์นิเจอร์ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สวนดอกร้อยดวงใจ” โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๑๔๐,๖๕๖.๕๐ บาท จากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะทำงานโครงการสวนดอกปลอดบุหรี่ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์กับทางจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อเรื่อง “คลินิกเลิกบุหรี่” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “สวนดอกร้อยดวงใจ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอุทัย เจิมพิพัฒน์ ผู้จัดการเขตพื้นที่ท่าแพ พร้อมด้วย คุณวนิดา ใจโฮ้ง ผู้จัดการสาขาคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนการก่อสร้างหอพระพุทธและพระสยามเทวาธิราช คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณสมพงษ์ ดินอุดม ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท อีฟอร์แอลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated external defibrillator) (AED) เพื่อติดตั้งที่อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินสำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และผู้บริหาร รับมอบ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๘๒ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ ๖ เรื่อง “Achievement in Palliative Care” ให้แก่พยาบาลผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลในเขตจังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและมอบของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือครอบครัวน้องสุทธิภัทร แซ่โซ้ง ผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาพยาบาลหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๕ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ๕ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ดร.ลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการพยาบาล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินแฟ้มสะสมงานในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Portfolio Assessment)” ให้แก่อาจารย์ แพทย์ ผู้เกี่ยวข้องกับงานในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากภาควิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๕๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม Suandok Palliative Care เรื่อง “How to provide home care and community participation in Palliative Care” ให้แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของพยาบาลให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “วันพยาบาลสากล” ประจำปี ๒๕๕๘ ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) ให้แก่พยาบาลฝึกอบรมเฉพาะทางเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชาญ สถาปนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support ” รุ่นที่ ๖๐ ให้แก่แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมทำบุญในโอกาสที่ร้านนพดลพานิช เปิดสาขาใหม่แยกต้นเปา โดยมี คุณนพดล – คุณทองอยู่ อานนทวิลาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ร้านนพดลพานิช สาขาแยกต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Garage Sale เพื่อประมูลและจำหน่ายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำรายได้จากการประมูลและจำหน่ายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณปิยวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และครอบครัวยาวิชัย มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณภัทรพิมพ์ สวัสดิ์วงศ์ จากร้านเพชรภัทร จิวเวลรี่ มอบจี้รูปกุญแจซอล และต่างหูเพชรเม็ดเดียว ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมประมูลและจำหน่ายในโครงการ Garage Sale “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อจัดตั้ง “ทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดสัมมนาโครงการ "Suandok Friendly Hospital" ให้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย งาน โรงพยาบาลฯ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนกลยุทธ์ในด้านระบบการบริการที่คลอบคลุมในทุกด้าน ระหว่างวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ คลับเฮ้าส์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ จังหวัดลำปาง          คุณนุชนก ไชยวุฒิ – คุณจุฬาลักษณ์ เลกะกุล และครอบครัวธัญเศรษฐกุล มอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สวนดอกร้อยดวงใจ โดยมี ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advance Cardiac Life Support ” รุ่นที่ ๕๙ ให้แก่แพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก งานแพทยศาสตร์ศึกษา ชั้น ๙ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเทปบันทึกรายการโทรทัศน์ “คุยกับหมอสวนดอก” ตอน "แพทย์ทางเลือก...ทางเลือกของใคร?" วิทยากรโดย อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์, พทป.จุฑาทิพย์ แสงเพชร แพทย์แผนไทยประยุกต์ และพจ.อธิราช ปันทะนันท์ แพทย์แผนจีน จากศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ์ หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงถึงความจงรักภักดี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้เชี่ยวชาญคณะแพทยศาสตร์, รศ.นพ.ธนู หินทอง, ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ และ ผศ.นพ.วัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร การเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการระดับต้นเพื่อการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๓ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมคารวะขอพร คุณนพดล – คุณทองอยู่ อานนทวิลาศ ผู้อุปการคุณของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๕๘ ณ ร้านนพดลพานิช ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ปี ๒๕๕๘ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr. Takayoshi Kuno และ Ms. Kimiko Nakagawa จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์และมาปรึกษาเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณพิสิษฐ์ - คุณพิทธุ์ลออง – คุณรวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ มอบพัดลมไอเย็น จำนวน ๒ เครื่อง ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมประมูลและจำหน่ายในโครงการ Garage Sale “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อจัดตั้ง “ทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่          ครอบครัวคุณบุญทวี ตันตรานนท์ มอบสิ่งของต่าง ๆ ผ่านงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมประมูลและจำหน่ายในโครงการ Garage Sale “ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อจัดตั้ง “ทุนคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่” โดยมีคุณสมศรี ขันธะกิจ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรงานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ เข้าร่วมบริจาคสิ่งของหรือเงินสมทบทุนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือบุคลากรที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมงาน Garage Sale ในวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          คุณธีระศักดิ์ อุตมะ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณสุทิน จินดาหอม หัวหน้าหน่วยบริการผ้า ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหน่วยบริการผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์อาวุโส เนื่องในวันพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘          หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อสรุปงานและส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องเรียนชั้น ๓ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตนี้เพื่อใคร” ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหารกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูป หลวงพ่อพระเจ้าทันใจคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๘ ณ วิหารน้อยหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
พัฒนาโดย..หน่วยสารสนเทศทางการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
แจ้งปัญหา หรือข้อเสนอแนะได้ที่